Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:raspberrypi

Raspberry Pi

Linux raspberrypi 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l GNU/Linux
12:44:46 up 20 days, 20:46, 0 users, load average: 0.11, 0.15, 0.10
58.913 °C
/var/www/wiki/data/pages/pitel/raspberrypi.txt · Poslední úprava: 12. 03. 2014, 13.00:48 autor: pitel