Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:projekty:dvbgui

DVBGUI

Jednoduché GUI pro digitální televizi.

2.0

DVBGUI 2.0

Požadavky

Zdrojový kód

#! /bin/bash
 
PARAMETRY='-profile DVB'
 
if [[ ! -e /dev/dvb ]]; then
 zenity --error --text "Není připojen tuner!"
 exit
fi
 
export MAIN_DIALOG="\
<window title=\"DVBGUI\" window_position=\"1\" icon-name=\"network-wireless\">\
 <vbox>\
 <list>\
  <variable>PROGRAM</variable>\
  $(cut -d : -f 1 ~/.mplayer/channels.conf | sed -r 's/([[:alnum:]]+)/\<item\>\1\<\/item\>/')\
 </list>\
 <frame Zvuk>\
  <radiobutton label=\"Stereo\" active=\"true\"></radiobutton>\
  <radiobutton label=\"Dabing\">\
  <variable>DABING</variable>\
  </radiobutton>\
  <radiobutton label=\"Původní znění\">\
  <variable>PUVODNIZNENI</variable>\
  </radiobutton>\
 </frame>\
 <hbox>\
  <text label=\"Parametry MPlayeru:\"></text>\
  <entry>\
  <default>$PARAMETRY</default>\
  <variable>PARAMETRY</variable>\
  </entry>\
 </hbox>\
 <hbox>\
  <checkbox>\
  <label>Nahrávat</label>\
  <variable>ZAZNAM</variable>\
  <action>if true enable:SOUBOR</action>\
  <action>if false disable:SOUBOR</action>\
  </checkbox>\
  <entry>\
  <default>stream.dump</default>\
  <variable>SOUBOR</variable>\
  <visible>disabled</visible>\
  </entry>\
 </hbox>\
 <hbox>\
  <button ok></button>\
  <button cancel></button>\
 </hbox>\
 </vbox>\
</window>\
"
 
while read radek; do
 eval "$radek"
done <<< $(gtkdialog)
 
if [[ $EXIT = "OK" ]]; then
 if [[ $DABING = "true" && $PUVODNIZNENI = "false" ]]; then PARAMETRY="$PARAMETRY -af channels=1:1:0"; fi
 if [[ $DABING = "false" && $PUVODNIZNENI = "true" ]]; then PARAMETRY="$PARAMETRY -af channels=1:1:1"; fi
 
 if [[ $ZAZNAM = "true" ]]; then
 if [[ $SOUBOR = "" ]]; then
  zenity --error --text "Musíš zadat jméno souboru do kterého se bude ukládat záznam!"
  eval $0
  exit
 fi
 PARAMETRY="$PARAMETRY -dumpstream -dumpfile $SOUBOR"
 fi
 
 mplayer $PARAMETRY dvb://$PROGRAM
 eval $0
fi

1.0

Výběr kanálu

Požadavky

 • Bash
 • MPlayer
 • GTK+ (zenity)

Zdrojový kód

#!/bin/bash
 
PARAMS='-profile DVB' #Parametry pro mplayer, upravujte dle libosti.
 
CHANNELS=`cut -d : -f 1 ~/.mplayer/channels.conf | sed 's/^#.*//'` &&\
CHANNEL=`zenity --list --window-icon=/usr/share/icons/Tango/scalable/devices/network-wireless.svg --title='Zvolte kanál' --column=Kanál $CHANNELS`
if [[ $CHANNEL != "" ]]; then
 mplayer $PARAMS dvb://$CHANNEL && eval $0
fi

Ikona:

/var/www/wiki/data/pages/pitel/projekty/dvbgui.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1