Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:turingovy_stroje

Turingovy stroje

Turing machine

M = (Q, Σ, Γ, δ, q₀, qF)

  • Q – konečná množina stavů
  • Σ – konečná vstupní abeceda, ΔΣ
  • Γ – konečná pásková abeceda, ΣΓ, ΔΓ
  • δ – parciální přechodová funkce, δ: (Q \ {qF}) × ΓQ × (Γ ∪ {L, R}), kde L, RΓ
  • q₀ – počáteční stav, q₀ ∈ Q
  • qF – koncový stav, qFQ

Jestli má stroj více pásek, nebo je nedeterministický nijak nezvětšuje jeho schopnost přijímat jazyky!

Jazyky přijímané TS

Množina všech řetězců v obsahu pásky ve vstupní konfiguraci pro které TS normálně zastaví.

  • Úplný Turingův stroj1) ⇔ rekurzivní jazyk
  • Turingův stroj ⇔ rekurzivně vyčíslitelný jazyk

Speciálním případem TS jsou linárně omezené automaty (LOA), je to vlastně TS ale s konečnou páskou, a dokáží přijímat kontextové jazyky

Varianty TS

Úplný TS vždy zastaví.

Lineárně omezené automaty

TS s omezenou páskou. Přijímá kontextové jazyky.

Univerzální TS

Umí interpretovat jiné TS. Na vstupu se nějak (pomocí 1, 0 a speciálních symbolů) zakódují pravidla TS a obsah pásky.

1)
vždy zastaví
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/turingovy_stroje.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1