Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:kombinacni_obvody

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pitel:isz:kombinacni_obvody [03. 07. 2012, 13.53:47]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pitel:isz:kombinacni_obvody [31. 05. 2017, 10.24:02] (aktuální)
pitel https
Řádek 11: Řádek 11:
 Z několika vstupů vybírá jeden. Realizace pomocí dekodéru a AND hradel a OR hradla. S<​sub>​0</​sub>​ a S<​sub>​1</​sub>​ jsou bity "​adresy",​ podle které se vybírá jeden ze vstupů I<​sub>​0--3</​sub>​ a posílá se na výstup. Počet vstupů je 2<​sup>//​n//</​sup>,​ kde //n// je počet bitů adresy. To protože je 2<​sup>//​n//</​sup>​ kombinací hodnot bitů adresy. Z několika vstupů vybírá jeden. Realizace pomocí dekodéru a AND hradel a OR hradla. S<​sub>​0</​sub>​ a S<​sub>​1</​sub>​ jsou bity "​adresy",​ podle které se vybírá jeden ze vstupů I<​sub>​0--3</​sub>​ a posílá se na výstup. Počet vstupů je 2<​sup>//​n//</​sup>,​ kde //n// je počet bitů adresy. To protože je 2<​sup>//​n//</​sup>​ kombinací hodnot bitů adresy.
  
-[[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Multiplexer_Example01.svg|{{ ​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Multiplexer_Example01.svg/​500px-Multiplexer_Example01.svg.png |Multiplexor}}]]+[[https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Multiplexer_Example01.svg|{{ ​https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Multiplexer_Example01.svg/​500px-Multiplexer_Example01.svg.png |Multiplexor}}]]
  
 [[http://​www.falstad.com/​circuit/​e-mux3state.html|Interaktivní ukázka]] [[http://​www.falstad.com/​circuit/​e-mux3state.html|Interaktivní ukázka]]
Řádek 18: Řádek 18:
 Jeden vstup přiřadí do správného výstupu. Dekodér a AND hradla. Opět zde figuruje adresa S<​sub>​0 -- //​n//</​sub>,​ tentokrát její rozsah určuje počet výstupů. Princip je přesně opačný, než u multiplexoru. Jeden vstup přiřadí do správného výstupu. Dekodér a AND hradla. Opět zde figuruje adresa S<​sub>​0 -- //​n//</​sub>,​ tentokrát její rozsah určuje počet výstupů. Princip je přesně opačný, než u multiplexoru.
  
-[[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Demultiplexer_Example01.svg|{{ ​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Demultiplexer_Example01.svg/​500px-Demultiplexer_Example01.svg.png |Demultiplexor}}]]+[[https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Demultiplexer_Example01.svg|{{ ​https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​15/​Demultiplexer_Example01.svg/​500px-Demultiplexer_Example01.svg.png |Demultiplexor}}]]
 ===== Kodér (enkodér) ===== ===== Kodér (enkodér) =====
 Slouží k zakódování zprávy. Jednoduchým kodérem se myslí takový, který očekává pouze na jednom ze vstupů log. 1 a podle toho, na kterém vstupu to bylo, nastaví hodnoty na výstupech. Z takového signálu lze pak původní zprávu dekódovat. Vstupů je 2<​sup>//​n//</​sup>,​ kde //n// je počet výstupů. Slouží k zakódování zprávy. Jednoduchým kodérem se myslí takový, který očekává pouze na jednom ze vstupů log. 1 a podle toho, na kterém vstupu to bylo, nastaví hodnoty na výstupech. Z takového signálu lze pak původní zprávu dekódovat. Vstupů je 2<​sup>//​n//</​sup>,​ kde //n// je počet výstupů.
Řádek 26: Řádek 26:
 {{ koder_or.png?​300 }} {{ koder_or.png?​300 }}
  
-[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​File:​Encoder_diagram.svg|{{ ​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Encoder_diagram.svg/​500px-Encoder_diagram.svg.png | Kodér 4 do 2}}]]+[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​File:​Encoder_diagram.svg|{{ ​https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Encoder_diagram.svg/​500px-Encoder_diagram.svg.png | Kodér 4 do 2}}]]
  
 ===== Dekodér ===== ===== Dekodér =====
 Slouží k rekonstrukci zakódované zprávy. Nejčastěji se používají binarní dekodéry //n do 2<​sup>​n</​sup>//​ (např. 2 do 4, 3 do 8, ...). Slouží k rekonstrukci zakódované zprávy. Nejčastěji se používají binarní dekodéry //n do 2<​sup>​n</​sup>//​ (např. 2 do 4, 3 do 8, ...).
  
-[[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Decoder_Example.svg|{{ ​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Decoder_Example.svg/​500px-Decoder_Example.svg.png |Dekodér 2 do 4}}]]+[[https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Decoder_Example.svg|{{ ​https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fc/​Decoder_Example.svg/​500px-Decoder_Example.svg.png |Dekodér 2 do 4}}]]
  
 [[http://​www.falstad.com/​circuit/​e-decoder.html|Interaktivní ukázka]] [[http://​www.falstad.com/​circuit/​e-decoder.html|Interaktivní ukázka]]
 ===== Binární sčítačka ===== ===== Binární sčítačka =====
 ==== Poloviční ==== ==== Poloviční ====
-[[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Half_Adder.svg|{{ ​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Half_Adder.svg/​200px-Half_Adder.svg.png|Poloviční sčítačka}}]]+[[https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Half_Adder.svg|{{ ​https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d9/​Half_Adder.svg/​200px-Half_Adder.svg.png|Poloviční sčítačka}}]]
 ^  A  ^  B  ^  S  ^  C  ^ ^  A  ^  B  ^  S  ^  C  ^
 |  0  |  0  |  0  |  0  | |  0  |  0  |  0  |  0  |
Řádek 45: Řádek 45:
 [[http://​www.falstad.com/​circuit/​e-halfadd.html|Interaktivní ukázka]] [[http://​www.falstad.com/​circuit/​e-halfadd.html|Interaktivní ukázka]]
 ==== Úplná ==== ==== Úplná ====
-[[http://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Full_Adder.svg|{{ ​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Full_Adder.svg/​500px-Full_Adder.svg.png|Úplná sčítačka}}]]+[[https://​commons.wikimedia.org/​wiki/​File:​Full_Adder.svg|{{ ​https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Full_Adder.svg/​500px-Full_Adder.svg.png|Úplná sčítačka}}]]
 ^  A  ^  B  ^  C<​sub>​in</​sub> ​ ^  S  ^  C<​sub>​out</​sub> ​ ^ ^  A  ^  B  ^  C<​sub>​in</​sub> ​ ^  S  ^  C<​sub>​out</​sub> ​ ^
 |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/kombinacni_obvody.txt · Poslední úprava: 31. 05. 2017, 10.24:02 autor: pitel