Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:projekty:dvbgui

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pitel:projekty:dvbgui [03. 07. 2012, 13.53:29] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== DVBGUI ======
 +Jednoduché GUI pro digitální televizi.
 +===== 2.0 =====
 +{{ dvbgui2.png|DVBGUI 2.0}}
  
 +==== Požadavky ====
 +  *Bash
 +  *MPlayer
 +  *[[http://linux.pte.hu/~pipas/gtkdialog/|Gtkdialog]]
 +  *GTK+ (zenity)
 +
 +==== Zdrojový kód ====
 +<code bash>
 +#! /bin/bash
 +
 +PARAMETRY='-profile DVB'
 +
 +if [[ ! -e /dev/dvb ]]; then
 + zenity --error --text "Není připojen tuner!"
 + exit
 +fi
 +
 +export MAIN_DIALOG="\
 +<window title=\"DVBGUI\" window_position=\"1\"  icon-name=\"network-wireless\">\
 + <vbox>\
 +  <list>\
 +   <variable>PROGRAM</variable>\
 +   $(cut -d : -f 1 ~/.mplayer/channels.conf | sed -r 's/([[:alnum:]]+)/\<item\>\1\<\/item\>/')\
 +  </list>\
 +  <frame Zvuk>\
 +   <radiobutton label=\"Stereo\" active=\"true\"></radiobutton>\
 +   <radiobutton label=\"Dabing\">\
 +    <variable>DABING</variable>\
 +   </radiobutton>\
 +   <radiobutton label=\"Původní znění\">\
 +    <variable>PUVODNIZNENI</variable>\
 +   </radiobutton>\
 +  </frame>\
 +  <hbox>\
 +   <text label=\"Parametry MPlayeru:\"></text>\
 +   <entry>\
 +    <default>$PARAMETRY</default>\
 +    <variable>PARAMETRY</variable>\
 +   </entry>\
 +  </hbox>\
 +  <hbox>\
 +   <checkbox>\
 +    <label>Nahrávat</label>\
 +    <variable>ZAZNAM</variable>\
 +    <action>if true enable:SOUBOR</action>\
 +    <action>if false disable:SOUBOR</action>\
 +   </checkbox>\
 +   <entry>\
 +    <default>stream.dump</default>\
 +    <variable>SOUBOR</variable>\
 +    <visible>disabled</visible>\
 +   </entry>\
 +  </hbox>\
 +  <hbox>\
 +   <button ok></button>\
 +   <button cancel></button>\
 +  </hbox>\
 + </vbox>\
 +</window>\
 +"
 +
 +while read radek; do
 + eval "$radek"
 +done <<< $(gtkdialog)
 +
 +if [[ $EXIT = "OK" ]]; then
 + if [[ $DABING = "true" && $PUVODNIZNENI = "false" ]]; then PARAMETRY="$PARAMETRY -af channels=1:1:0"; fi
 + if [[ $DABING = "false" && $PUVODNIZNENI = "true" ]]; then PARAMETRY="$PARAMETRY -af channels=1:1:1"; fi
 +
 + if [[ $ZAZNAM = "true" ]]; then
 +  if [[ $SOUBOR = "" ]]; then
 +   zenity --error --text "Musíš zadat jméno souboru do kterého se bude ukládat záznam!"
 +   eval $0
 +   exit
 +  fi
 +  PARAMETRY="$PARAMETRY -dumpstream -dumpfile $SOUBOR"
 + fi
 +
 + mplayer $PARAMETRY dvb://$PROGRAM
 + eval $0
 +fi
 +</code>
 +
 +===== 1.0 =====
 +{{ dvbgui.png|Výběr kanálu}}
 +
 +==== Požadavky ====
 +  *Bash
 +  *MPlayer
 +  *GTK+ (zenity)
 +
 +==== Zdrojový kód ====
 +<code bash>
 +#!/bin/bash
 +
 +PARAMS='-profile DVB' #Parametry pro mplayer, upravujte dle libosti.
 +
 +CHANNELS=`cut -d : -f 1 ~/.mplayer/channels.conf | sed 's/^#.*//'` &&\
 +CHANNEL=`zenity --list --window-icon=/usr/share/icons/Tango/scalable/devices/network-wireless.svg --title='Zvolte kanál' --column=Kanál $CHANNELS`
 +if [[ $CHANNEL != "" ]]; then
 +  mplayer $PARAMS dvb://$CHANNEL && eval $0
 +fi
 +</code>
 +
 +Ikona: [[http://tango.freedesktop.org/static/cvs/tango-icon-theme/scalable/devices/network-wireless.svg|{{http://tango.freedesktop.org/static/cvs/tango-icon-theme/16x16/devices/network-wireless.png}}]]
 +
 +<note tip>[[:bash#dvb-t|Leadtek Winfast DTV Dongle HOWTO]]</note>
/var/www/wiki/data/pages/pitel/projekty/dvbgui.txt · Poslední úprava: 03. 07. 2012, 13.53:29 (upraveno mimo DokuWiki)