Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:linearni_predikce

Lineární predikce

Podstata

Lineární predikce je operace při které jsou následující vzorky signálu v diskrétním čase jako lineární funkce vzorků předchozích.

<m>x(n)= sum{i=1}{p}{a_i x(n-i)}</m>

Chyba je rozdíl mezi skutečnou a predikovanou hodnotou.

Výpočet parametrů LP filtru

Snažíme se najít takové koeficienty aᵢ aby chyba byla co nejmenší.

Použití lineární predikce

Linear predictive coding

Prostě kódování a komprese hlasu. Na krátkých rámcích stačí prvních několik vzorků a parametry prediktoru a rámec se dopočítá.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/linearni_predikce.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1