Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:lambda

Lambda kalkul

Syntaxe a konvence

E =

 • V – proměnná
 • (EE₂) – aplikace
 • λ(V.E) – abstrakce, V je hlavička, E je tělo

 • ((…((EE₂) E₃)…) Eₙ) ~ EEE₃ … Eₙ
 • V.(E₁ … Eₙ)) ~ λV.E₁ … Eₙ
 • V₁.(…(λVₙ.E))) ~ λV₁ … Vₙ.E

Volné a vázané proměnné

Proměnná je vázaná, pokud se vyskutuje v (nejbližší) hlavičce lambda abstrakce. V opačném případě je proměnná volná.

λx.xy(λx.x)y
 | |  | |
 +-+  +-+

Substituce

E[E′/V] (někdy také E[V := E′])

Nahrazení volných výskytů V v E za E′.

Žádná volná proměnná v E′ se nesmí po substituci stát vázanou!
Příklad:
 • λx.xy[vw/y] = λx.xvw
 • λx.xy[vw/x] nelze, protože x je vázaná proměnná!
 • λx.xy[x/y] nelze, protože x je vázaná proměnná!

α-konverze

Někdy také α-přejmenování.

Přejmenovává vázané proměnné.

Nesmí dojít k navázání volných proměnných!
Příklad:
 • λx.xy → λz.zy
 • λx.xy → λy.yy Došlo k navázání volných proměnných!
 • λx.xy → λx.xz y není vázaná proměnná (šlo o substituci)

β-redukce

Aplikace funkce, ((λV.E) E′) → E[E′/V].

 +--+
 | V
(λxy.xy)(ab) → λy.aby
 ^   |/
 |   |
 +------+
Opět pozor na vázané a volné proměnné! Volné proměnné v E′ se nesmí stást vázanými! Lze si pomoct α-přejmenováním a substitucí.
Příklad:
 • ((λn.n×2) 7) → 7×2

η-konverze

λV.(EV) → E (V není volné v E)

Ekvivalence

 • Výrazy jsou identické1), když jsou zapsané stejnou posloupností symbolů.
 • Výrazy jsou si rovné2), pokud se dají konverzemi a redukcemi převést na identické výrazy.
1)
2)
=
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/lambda.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1