Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:interference_svetla

Interference světla

Skládání dvou a více koherentních vln

Vlny jsou koherentní, pokud je jejich fázový rozdíl konstantní (v čase i prostoru).

Intenzita složené vlny

I = I₁ + I₂ + 2(II₂)½cos(φ₁ − φ₂)

Interferenční člen

2(II₂)½cos(φ₁ − φ₂)

Konstruktivní a destruktivní interference


První je konstruktivní interference, druhá je destruktivní.

Princip interferometru

upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_a_a9_michaelson_with_letters.jpg Interferometry

V podstatě jde o to, že z interferencí dvou vln můžeme z výsledku vyčíst nějaké informace. A existují přístroje, které se na to specializují. To jsou interferometry.

To na obrázku vpravo je Michelsonův interferometr. Prncip je takový, že ze zdroje koherentních vln S svítíme na polopropustné zrcadlo M. „Poloviny světel“ se pak odráží od zrcadel M₁ a M₂ a na polopropustném zrcadle se zase spojují do stínítka (detektoru) E. Vtip je v tom, že s jedním ze zrcadel M₁ a M₂ lze manipulovat (měnit jeho vzdálenost od polopropustného zrcadla M) čímž se mění vzájemná fáze paprsků.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/interference_svetla.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1