Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:difrakce_svetla

Difrakce světla

Diffraction

K difrakci dochází pokud vlny naráží na překážku nebo prochází štěrbinou. Díky Huygensově principu (každžý bod vlnoplochy se chová jako zdroj vlnění) se vlny šírí i za překážku.

Rozložení intenzity světla za obdélníkovou a kruhovou štěrbinou

Pokud vlna prchází štěrbinou se stejnou šířkou jako je její vlnová délka, šíří se dál celkem očekávaně jako „kužel“. Pokud je ale šterbina několikanásobně širší, chová se štěrbina jako několik bodových zdrojů zdrojů vlnění a dochází za ní k interferencím.

Airyho obrazec

Rozlišovací schopnost optických přístrojů, oka

Rozlišovací schopnost oka (optického přístroje) je nejmenší úhel, pod kterým oko nebo optický přístroj rozliší 2 body jako různé.

Rayleighovo kritérium: θ = 1,22λ/d, d je průměr otvoru.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/difrakce_svetla.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1