Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:msz:afinni_3d_transformace

Afinní 3D transformace

Affine transformation

 • Zachovává přímky
 • Zachovává poměry vzdáleností bodů ležících na přímce (střed přímky bude i po transofrmaci středem)
 • Nemusí zachovávat úhly a délky!

Homogenní souřadnice bodu ve 3D s karteziánskymi souřadnicemi [x, y, z] je uspořádána čtveřice [X, Y, Z, w]1) pro kterou platí x = X/w, y = Y/w, z = Z/w. Bod je svými homogenními souřadnicemi určen jednoznačně. Souřadnici w nazýváme váhou bodu. Hodnota této váhy je w = 1 v případě lineárních transformací.

Pro konkrétní příklady transformací viz ISZ.

Kamera

Projekce

3D projection

  • Nezkresluje vzdálenost podle hloubky
  • Zachovává rovnoběžnost
  • Těleso záběru: kvádr
  • Čím vzdálenější, tím menší
  • Těleso záběru: komolý čtyřboký jehlan
  • Funkce glFrustrum nebo gluPerspective

Skládání transformací

FIXME

Násobením transformnačních matic. Záleží na pořadí!

1)
Ve 2D je to [X, Y, w]
/var/www/wiki/data/pages/pitel/msz/afinni_3d_transformace.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1