Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:izp:proj2

Rekurentní vztahy

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
//#include <limits.h>
 
const double IZP_E = 2.7182818284590452354;    // e
const double IZP_PI = 3.14159265358979323846;   // pi
const double IZP_2PI = 6.28318530717958647692;   // 2*pi
const double IZP_PI_2 = 1.57079632679489661923;  // pi/2
const double IZP_PI_4 = 0.78539816339744830962;  // pi/4
 
double *epsilon=NULL;
double *x=NULL;
 
double druhaodmocnina(double neznama, double eps) {
 //Y0 = X  // po�åte�ní aproximace
 //Yi+1 = 0.5 * (X/Yi + Yi)
 double y=neznama;
 if (y==0) return 0;
 double last=0;
 if (neznama>0) {
  do {
   last=y;
   y=(neznama/last+last)/2;
  } while (fabs(y-last)>=eps);
 } else {
  fprintf(stderr,"Odmocninu lze vypocitat jen z kladnych cisel!\n");
  return NAN;
 }
 //printf("%.10le\n",sqrt(*x));
 return y;
}
 
double sinus(double neznama, double eps) {
 //sin(X) = X - X3/3! + X5/5! - X7/7! + ...
 short neg=0;
 if (neznama<0) { //pokud je zaporny, udelame ho kladny
  neznama=fabs(neznama);
  neg++;
 }
 if (neznama>IZP_2PI) neznama=fmod(fabs(neznama),IZP_2PI); //poladime konvergenci
// printf("%.10le\n",neznama);
 double neznama2=pow(neznama,2);
 double y=neznama;
 double prirustek=neznama;
 unsigned short k=3;
 while (fabs(prirustek)>=eps) {
  prirustek=(-prirustek/(k*(k-1)))*neznama2;
  k+=2;
  y+=prirustek;
 }
 if (neg!=0) y*=-1; //kdyz byl vstup zapornej, tak se musi "uzapornit" i vystup
// printf("%.10le\n",sin(*x));
 if (y>1 || y<-1) {
  fprintf(stderr,"Vysledek je mimo rozsah <-1;1>!\n");
  return NAN;
 }
 return y;
}
 
double kosinus(double neznama, double eps) {
 return (sinus((IZP_PI_2-neznama), eps));
}
 
double tangens(double neznama, double eps) {
 //printf("%.10le\n",tan(*x));
 double y=sinus(neznama,eps)/kosinus(neznama,eps);
 if (y==INFINITY) {
  fprintf(stderr,"Funkce tangens neni pro tuto hodnotu definovana!\n");
  return NAN;
 }
 return y;
}
 
double kotangens(double neznama, double eps) {
 //printf("%.10le\n",tan(*x));
 double y=kosinus(neznama,eps)/sinus(neznama,eps);
 if (y==INFINITY) {
  fprintf(stderr,"Funkce kotangens neni pro tuto hodnotu definovana!\n");
  return NAN;
 }
 return y;
}
 
double enax(double neznama, double eps) {
 //eX = 1 + X + X2/2! + X3/3! + ...
 short neg=0;
 if (neznama<0) {
  neznama=fabs(neznama);
  neg=1;
 }
 double y=neznama+1;
 double prirustek=neznama;
 unsigned short k=2;
 while (fabs(prirustek)>=eps && y!=INFINITY && prirustek!=INFINITY) {
  prirustek*=(neznama/k);
  k++;
  y+=prirustek;
 }
 if (y==INFINITY || prirustek==INFINITY) {
  fprintf(stderr,"Preteceni!\n");
  return NAN;
 }
 if (neg!=0) y=1/y;
 //printf("%.10le\n",exp(*x));
 return y;
}
 
double prirozenylogaritmus(double neznama, double eps) {
 if (neznama==0) return -INFINITY;
 if (neznama<0){
  fprintf(stderr,"Prirozeny logaritmus lze pocitat jen z cisel vetsich nez 0!\n");
  return NAN;
 }
 int mocnina=0;
 while (neznama>=2) { //priblizit se 1
  neznama=neznama/10;
  mocnina++;
 }
 while (neznama<=.1 && neznama>0) { //priblizit se 1
  neznama=neznama*10;
  mocnina--;
 }
 double z=(neznama-1)/(neznama+1);
 double zz=z*2;
 double z2=pow(z,2);
 double y=zz;
 unsigned int k=1;
 double prirustek=y;
 while (fabs(prirustek)>=eps && prirustek!=INFINITY && y!=INFINITY) {
  prirustek*=((k*z2)/(k+2));
//  printf ("%f\n",prirustek);
  k+=2;
  y+=prirustek;
 }
 if (mocnina!=0) y+=(mocnina*log(10)); //pokud se musela doladit konvergence (snad nevadi pouziti fce log())
 return y;
}
 
double odmocninazenax(double neznama, double eps) {
 double y=druhaodmocnina(enax(neznama,eps),eps);
 return y;
}
 
double sinusprirozenehologaritmu(double neznama, double eps) {
 double y=sinus(prirozenylogaritmus(neznama,eps),eps);
// printf("%.10le\n",sin(log(neznama)));
 return y;
}
 
void napoveda(void) {
 printf("Pouziti: program -FUNKCE EPSILON\nDale zadavejte vstupy pro zvolenou funkci.\n\nFUNKCE:\nsqrt  druha odmocnina\nsin   sinus\ncos   kosinus (bonus)\ntan   tangens (bonus)\ncot   kotangens (bonus)\nex   mocnina Eulerova cisla\nln   prirozeny logaritmus\nsqrtex druha odmocnina z mocniny Eulerova cisla\nsinln  sinus z prirozeneho logaritmu\n\nEPSILON:\nPresnost vypoctu. Musi byt vetsi nez 0. Cim blize 0, tim presnejsi vypocet.\n\nSepsal a v hlavni rohli sehral xkalab00.\n");
}
 
int main(int argc, char *argv[]) {
 if (argc == 1 || (argc == 2 && strcmp("-h", argv[1]) == 0)) {
  napoveda();
  return EXIT_SUCCESS;
 }
 
 if (argc == 3) { //nacteme vstupy
  epsilon=malloc(sizeof (double));
  *epsilon=atof(argv[2]); //nacteme epsilon
  if (*epsilon<=0) {
   fprintf(stderr,"Spatne epsilon!\n");
   free(epsilon);
   return EXIT_FAILURE;
  }
 } else {
  fprintf(stderr,"Spatne parametry!\n");
  return EXIT_FAILURE;
 }
 
 x=malloc(sizeof (double));
 int a=scanf("%lf", x); //nactem vstup
 while (a!=EOF) { //pokud je v poradku pokracujem
  if (a!=1) { //pokus se nic nenacetlo
   fprintf(stderr,"To nebylo cislo!\n");
   scanf("%*s");
   a=scanf("%lf",x);
   continue;
  }
 
  //sqrt
  if (strcmp("-sqrt", argv[1])==0) {
   double y=druhaodmocnina(*x, *epsilon);
   if (isnan(y)==0) printf("%.10le\n",y);
  }
 
  //sin
  if (strcmp("-sin", argv[1])==0) {
   double y=sinus(*x, *epsilon);
   if (isnan(y)==0) printf("%.10le\n",y);
  }
 
  //cos (kdyz uz to umi sinus...)
  if (strcmp("-cos", argv[1])==0) printf("%.10le\n",kosinus(*x,*epsilon));
 
  //tan
  if (strcmp("-tan", argv[1])==0) {
   double y=tangens(*x, *epsilon);
   if (isnan(y)==0) printf("%.10le\n",y);
  }
 
  //cot
  if (strcmp("-cot", argv[1])==0) {
   double y=kotangens(*x, *epsilon);
   if (isnan(y)==0) printf("%.10le\n",y);
  }
 
  //exp
  if (strcmp("-ex", argv[1])==0) {
   double y=enax(*x, *epsilon);
   if (isnan(y)==0) printf("%.10le\n",y);
  }
 
  //log
  if (strcmp("-ln", argv[1])==0) {
   double y=prirozenylogaritmus(*x, *epsilon);
   if (isnan(y)==0) printf("%.10le\n",y);
  }
 
  //sqrt(ex)
  if (strcmp("-sqrtex", argv[1])==0) printf("%.10le\n",odmocninazenax(*x, *epsilon));
 
  //sin(ln)
  if (strcmp("-sinln", argv[1])==0) {
   printf("%.10le\n",sinusprirozenehologaritmu(*x, *epsilon));
  }
 
  a=scanf("%lf", x);
 }
 free(epsilon);
 free(x);
 return EXIT_SUCCESS;
}
//gcc -std=c99 -Wall -W -lm -pedantic proj2.c -o proj2 -O2
/var/www/wiki/data/pages/pitel/izp/proj2.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1