Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:html_javascript

HTML a Javascript

HTML

 • Značkovací jazyk z rodiny SGML pro popis dokumentů.
 • Značky (tagy) jsou párové (<a></a>) nebo nepárové (<img>).
 • HTML4 – Popis celého dokument včetně vzhledu, zastaralé.
 • XHTML – Přiblížení XML, striktnější, odpadly některé formátovací značky(<center>, <u>, <font>, …), vzhled dokumentu pomocí CSS, součásný standard.
 • HTML5 – Přibyly značky pro sémantické rozdělění dokumentu (<header>, <article>, <section>, <footer>, …) a značky pro video a zvuk pomocí Ogg. Zároveň s HTML5 přichází i CSS3. V moderních prohlížečích začíná být použitelné.
 • O standardizaci se stará W3C, avšak jsou rozdíly v prohlížečích (především IE).
 • Dokument má stromovou strukturu, tzv. DOM. S DOMem lze dynamicky pracovat pomocí Javasriptu.

Javascript

 • Přesněji ECMAScript, s Javou nemá nic společnáho.
 • Prototypově orientovaný.
 • Provádí se na straně klienta.
 • Slouží k přidání interkativity a dynamiky do stránek.
 • Před 5 lety převládal názor, že je zbytečný, ale s příchodem webových aplikací (GMail) se ukázal jako velice užitečný.
 • Existuje celá řada knihoven, které práci s ním usnadňují. (jQuery, Prototype, Moo tools, …). Především práce s DOMem a AJAXem.
 • AJAX – slouží pro komunikaci se serverem bez nutnosti reloadu stránky. Asynchroní v důsledku znamená že komunikace neblokuje prohlížeč a zatímco se jeden požadavek zpracovává, je možné odeslat další.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/html_javascript.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1