Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:ios:projekt1

Projekt 1

spell.sh

#!/bin/sh
 
#Prevziti vstupnich parametru
if [ "$1" = "-d" ]; then
 if [ "$2" ]; then 
 dict=$2 
 else 
 exit -1 
 fi
 if [ "$3" ]; then 
 file=$3 
 else 
 exit -1 
 fi
else
 if [ "$1" ]; then 
 dict="dictionary.txt"
 file=$1
 else
 exit -1
 fi
fi
 
#Test existence souboru
if [ ! -r $dict ]; then 
 exit -1 
fi
if [ ! -r $file ]; then 
 exit -1 
fi
 
#Je potreba odstranit interpunkci a specialni znaky
#Soucasne se soubor nacita do pameti
tmp=`cat "$file" | sed "s/[*/|_\\().,!?+;:{}'\"-1234567890>-]/ /g"`
 
#konce radku se nahradi znakem !, aby se nemusely
#pouzit zanorene cykly
tmp=`echo "$tmp" | sed -r "s/(.+)$/\1 !/g"`
 
#Nacitani slovo po slovu a hledani ve slovniku.
#Pokud slovo nebylo nalezeno, ulozi se do seznamu
#nenalezenych slov, ktery bude na konci vytisknut.
#$line obsahuje cislo aktualniho radku
 
line=1
for (( i=1 ; ; i=$i+1 ))
do
 wsearch=`echo $tmp | cut -d ' ' -f$i`
 
#Kdyz uz nic nenacte, je treba ukoncit smycku.
 if ! [ "$wsearch" ]; then
 break
 fi
 
 if [ "$wsearch" = "!" ]; then
 line=$(( line+1 ))
 continue
 fi
 
 dsearch=`cat $dict | grep -i -w $wsearch`
 dcsearch=`cat $dict | grep -w $wsearch`
 rword=`echo $dsearch | cut -d ':' -f1`
 
#Pokud nebylo slovo nalezeno ve slovniku, je to spatne.
 if [ "$rword" ]; then
 
#Pokud bylo pismeno velky, musi se zvetsit i nahrazeny.
 if ! [ "$dcsearch" ]; then
  fl=`echo $rword | cut -c 1`
  last=`echo $rword | cut -c 2-`
  fl=`echo $fl | tr 'a-z' 'A-Z'`
  rword=$fl$last
 fi
 
 sed -i 's/'$wsearch'/'$rword'/g' $file
 else
 echo "$line: $wsearch"
 fi
done
 
 
exit 0

transform.sh

#!/bin/sh
 
# Parse parameters
INPUT=""
OUTPUT=""
STYLE=""
SPELL="0"
 
next_s="0"
for param in $@ ; do
  if [ $next_s == "1" ] ; then
    STYLE=$param
    next_s="0"
    continue
  fi
  if [ "$param" == "-s" ] ; then
    next_s="1"
    continue
  fi
  if [ "$param" == "-i" ] ; then
    SPELL="1"
    continue
  fi
  if [ "$INPUT" == "" ] ; then
    INPUT=$param
  else
    OUTPUT=$param
  fi
done
 
if [ -z "$INPUT" ] ; then
  echo "Musite zadat vstupni soubor!"
  exit 1
fi
if [ -z "$OUTPUT" ] ; then
  echo "Musite zadat vystupni soubor!"
  exit 2
fi
 
# Do spellchecking
if [ $SPELL = "1" ]; then
	if [ -x spell.sh ] ; then
		./spell.sh $INPUT > /dev/null
	else
		echo "xfilom00 nedodal spell.sh!"
		exit 3
	fi
fi
 
# Reset styles
styles_h1=""
styles_h2=""
styles_h3=""
styles_i=""
styles_u=""
styles_b=""
styles_a=""
styles_table=""
styles_tr=""
styles_td=""
styles_ul=""
styles_li=""
styles_br=""
styles_hr=""
 
# Load styles
if [ -n "$STYLE" ] ; then
	eval `sed -r -e "s/\"/\\\\\\\\\"/g" \
    	-e "s/^([a-zA-Z0-9]+)\s*:\s*(.+)$/styles_\1=\" \2\"/g" $STYLE`
fi
 
# Find table's and list's begins and ends
egrep -n -B 1 "^\|" $INPUT | sed -r "s/^([0-9]+)-.*$/:\\1/g" | grep "^:" | sed -r "s/^:(.*)/\1a\<table$styles_table\>/g" >tmp
egrep -n -A 1 "^\|" $INPUT | sed -r "s/^([0-9]+)-.*$/:\\1/g" | grep "^:" | sed -r "s/^:(.*)/\1i\<\/table\>/g" >>tmp
egrep -n -B 1 "^-" $INPUT | sed -r "s/^([0-9]+)-.*$/:\\1/g" | grep "^:" | sed -r "s/^:(.*)/\1a\<ul$styles_ul\>/g" >>tmp
egrep -n -A 1 "^-" $INPUT | sed -r "s/^([0-9]+)-.*$/:\\1/g" | grep "^:" | sed -r "s/^:(.*)/\1i\<\/ul\>/g" >>tmp
 
# Body
echo "<html><body>" > $OUTPUT
 
# Core
sed -f tmp $INPUT | sed -r \
	-e "s/^! (.+)$/\<h1$styles_h1\>\1\<\/h1\>/g" \
	-e "s/^!! (.+)$/\<h2$styles_h2\>\1\<\/h2\>/g" \
	-e "s/^!!! (.+)$/\<h3$styles_h3\>\1\<\/h3\>/g" \
	-e "s/\/i\{([^\}]+)\}/\<i$styles_i\>\1\<\/i\>/g" \
	-e "s/\/u\{([^\}]+)\}/\<u$styles_u\>\1\<\/u\>/g" \
	-e "s/\/b\{([^\}]+)\}/\<b$styles_b\>\1\<\/b\>/g" \
	-e "s/[^\\]?\*([^\>]+)[\>]([^\*]+)\*/\<a$styles_a href=\"\2\"\>\1\<\/a\>/g" \
	-e "s/[^\\]?\*([^\*\>]+)\*/\<a$styles_a href=\"\1\"\>\1\<\/a\>/g" \
	-e "s/^\|(.+)\|$/\<tr$styles_tr\>\<td$styles_td\>\1\<\/td\>\<\/tr\>/g" \
	-e "s/([^\\])\|/\1\<\/td\>\<td$styles_td\>/g" \
	-e "s/^-(.+)/\<li$styles_li\>\1\<\/li\>/g" \
	-e "s/^_$/\<hr$styles_hr\>/g" \
	-e "s/^$/\<br$styles_br\>/g" \
	-e "s/\\\([-\*!_\/\|\\\])/\1/g" \
	>> $OUTPUT
 
# Body end
echo "</body></html>" >> $OUTPUT
 
# Cleanup
rm tmp
/var/www/wiki/data/pages/pitel/ios/projekt1.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1