Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:ifj:tahak

Tahák IFJ

Gramatika

N, T, P, S

 • N – neterminály
 • T – terminály
 • P – pravidla
 • S – počáteční symbol

Nedeterministický konečný automat

Q, T, δ, s, F

 • Q – stavy
 • T – vstupy
 • δ – přechody
 • s – počáteční stav
 • F – koncové stavy

Zásobníkový automat

Q, T, Z, δ, q, Z0, F

 • Q – stavy
 • T – vstupy
 • Z – zásobníková abeceda
 • δ – přechody
 • q – počáteční stav
 • Z0 – počáteční zásobníkový symbol
 • F – koncové stavy

Přechod: zásobník stav vstup → zásobník stav (vstup lze vynechat)

U rozšířeného zásobníkového automatu nemusíme číst ze zásobníku a můžeme zpracovávat více symbolů ze zásobníku zároveň.

Konfigurace zásobníkového automatu

q, w, z

 • q – stav
 • w – vstup
 • z – zásobník

Konstrukce LL tabulky

Empty

Když se daný neterminál (nebo celá posloupnost neterminálů) dá rozložit na ε, bude množina Empty(N) = {ε}, jinak ∅.

First

Obsahuje všechny terminály které se mohou v neterminálu (posloupnosti) vygenerovat jako první (úplně vlevo). Pokud se může ze začátku generovat i ε, je potřeba řešit i následující neterminály.

Follow

Ukazuje jaké terminály mohou následovat po neterminálech.

 1. Follow(S) = {\$}; Follow(neterminály) = ∅
 2. Zpracovávej pravidla které mají na pravé straně aspoň jeden neterminál
  1. Pravidla rozkládej do tvarů: A → xBy (x a y (y může být i ε) je posloupnost neterminálů i terminálů, B je neterminál)
   1. Pokud y ≠ ε tak Follow(B) = First(y)
   2. Pokud Empty(y) = {ε} tak Follow(B) = Follow(A)
 3. Krok 2 dělej tak dlouho, dokud v průchodu nedojde k žádné změně

Bacha! First a Empty se dělají pro posloupnosti!

Predict

Pro pravidlo číslo n: A → x

Predict(n) =

 • First(x) ∪ Follow(A) pokud Empty(x) = {ε}
 • First(x) v ostatních případech

Tabulka

TTT
N
N
N

Buňky se vyplňují tak, že se zvolí řádek podle levé strany pravidla a do buněk se doplní číslo pravidla do těch sloupců, které jsou v množině Predict daného pravidla.

Pokud by do nějaké buňky mělo přijít více než jedno pravidlo, nastane zhroucení vesmíru a gramatika není LL.

Průchod tabulkou

 1. Na zásobník nacpi \$ a počáteční neterminál
 2. Prováděj cyklus dokud vstup ≠ zásobník ≠ \$
  1. Když je na vrcholu neterminál a existuje v LL tabulce pravidlo které by jej společně se vstupním terminálem zpracovalo, proveď toto pravidlo (starý neteminál zanikne) a na zásobník ho dej v opačném pořadí. Pokud není pravidlo, chyba.
  2. Když je na vrcholu terminál a na vstupu terminál, musejí být stejné, jinak chyba.

Levý rozbor je pak posloupnost čísel použitých pravidel od začátku.

Precedenční tabulka

vstupvstupvstup
zásobník
zásobník
zásobník

Symboly (terminály) budou zřejmě stejné, poslední je \$ (dno zásobníku, konec vstupu).

Operátory

 • Pokud má operátor na zásobníku vyšší prioritu než na vstupu (* > +), doplň >
 • Pokud má operátor na zásobníku nižší prioritu než na vstupu (+ < *), doplň <
 • Pokud mají operátory stejnou prioritu a oba jsou levě asociativní (+-*/), doplň >
 • Pokud mají operátory stejnou prioritu a oba jsou pravě asociativní (^), doplň <

Identifikátory

Jako proměnné

Když dáš vedle sebe symbol na zásobníku a symbol na vstupu (jeden ze symbolů je identifikátor), „vetší“ bude indentifikátor.

Bacha na závorky (identifikátor( a )identifikátor nelze), a identifikátor/identifikátor (taktéž nelze)!

Závorky

 • Celý sloupec i řádek s ( vyplň <
 • Celý sloupec i řádek s ) vyplň >
 • Do buňky () doplň =
 • Smaž obsah buněk (\$ i( )( )i

\$

Řeší se jen s operátory. Když dám vedle sebe symbol ze zásobníku a symbol ze vstupu (\$ a operátor), bude \$ < operátor.

Hint: Řádek s \$ obsahuje pouze < a prázdné buňky, sloupec s \$ obsahuje pouze > a prázdné buňky.

Průchod tabulkou

 1. Vlož na zásobník \$
 2. Prováděj úpravy, dokud nejvrchnější terminál zásobníku ≠ vstupní symbol ≠ \$
  1. Najdi v tabulce znaménko pro nejvrchnější terminál zásobníku a vstupní symbol
   • =
    1. Šoupni vstupní symbol na zásobník
   • <
    1. Za nejvrchnější terminál zásobníku (nemusí být vrchol) dej <
    2. Na vrchol zásobníku dej vstupní symbol
   • >
    1. Najdi na zásobníku nevrchnější <
    2. Mezi < a vrcholem najdi pravou stranu nějakého pravidla
    3. Odstraň tuto část zásobníku včetně <
    4. Nahraď ji levou stranou pravidla
   • Prázdné políčko
    1. Syntaktická chyba!

Pravý rozbor je pak posloupnost čísel použitých pravidel od začátku.

LR tabulka

Akční část Přechodová část
vstupvstupvstupneterminálneterminálneterminál
stav
stav
stav

Zásobník ukládá dvojice <symbol, stav>. V akční části jsou dvojice s nebo r a číslo stavu, také je v jedné buňce :-) značící úspěšný konec. V přechodové části jsou jen číslice stavů.

Analýza

 1. Vlož na zásobník <\$, q0> (q0 je počáteční stav, většinou 0).
 2. Opakuj cyklus, dokud neskončí:
  1. Najdi v akční části buňku odpovídající aktuálnímu stavu a vstupnímu symbolu.
   • s číslo
    1. Vlož na zásobník dvojici <vstupní symbol, akční číslo>.
    2. Aktuální stav nastav na akční číslo.
   • r číslo
    1. Najdi pravidlo A → X1X2…Xd odpovídající akčnímu číslu
    2. Ověř, že vrchní symboly na zásobníku jsou ve tvaru <X1, ?><X2, ?>…<Xd, ?>, jinak syntaktická chyba!
    3. Zjisti stav před X1
    4. Nastav aktuální stav podle čísla na souřadnicích [stav před X1, levá strana pravidla] přechodové části tabulky.
    5. Odstraň ze zásobníku <X1, ?><X2, ?>…<Xd, ?>
    6. Vlož na zásobník <levá strana pravidla, stav z kroku d>
   • :-)
    1. OK, hotovo
   • Prázdná buňka
    1. Syntaktická chyba

Pravý rozbor: použitá pravidla u r buněk.

/var/www/wiki/data/pages/pitel/ifj/tahak.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1