Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:hsc:tahak

Tahák

StateCharts

 • Rozšíření nedeterministického KA
 • Synchronní komunikační mechanizmus
 • Přechod na základě detekce události reset

Diskrétní události

 • Globální čas
 • Událost kdykoliv asynchronně
 • Výpočet daného bloku v nanosekundách

Codesign konečné automaty

 • Kombinace nedeterministických konečných automatů a diskrétních událostí
 • Lokálně synchronní a globálně asynchronní
 • Neblokující buffery s konečnou velikostí – lze je přeplnit

VLIW

 • Více funkčních jednotek
 • Load/store architektura

Souběžnost řízená tokem dat

 • Datové závislosti mezi operandy

Behaviorální hierarchie

 • Dekompozice popisu chování úlohy
 • Konec = výpočet všech podúloh v dané hierarchii

Komunikace

 • Čtení sdíleného média
 • Zprávy přes abstraktní kanály

Synchronizace

 • Souběžně probíhající úlohy
 • Společné hodinové signály

SpecCharts

 • Program state machine
 • Sdílená paměť a zasílání zpráv
 • Přechody po ukončení stavu, nebo vyjímka

Rozdělování

 • Exponenciální časová složitost

Univerzální standardní modelovací jazyk

 • Neexistuje
 • Překlad front-end → standardní

Hierarchický clustering

 • Průměr hran do kříže1)

Stupeň využití

 • Slack je zbytek do celého clocku (operace, která trvá 1,1 CLK má slack 90 %).
 • Pak se jen vynásobí slacky počty operací a sečte se to.

Doba výpočtu

Cílem je nejmenší doba výpočtu.2)

Komponenta Počet Cena Doba výpočtu
T1 T2 T3 T4
MIPS 1 150 4 2
DSP 1 90 20 15 30
FPGA 1 210 11 9
 • Proč u T2 a T3 právě 11 a 15? Protože 11 + 15 < 20 + 9.
 • A proč ne 11 a 9? Protože max(11, 15) < 11 + 9, no a taky proto, že máme jen jeden FPGA.

Doba výpočtu = 4 + max(11, 15)3) + 2 = 4 + 15 + 2 = 21
Cena = MIPS4) + DSP + FPGA = 150 + 90 + 210 = 450

Fidelity

Uděláš si dvojice ze všech možných kombinací odhadů a měření (odhad s odhadem, měření s měřením). Pak se koukneš, jestli jsou stejná znaménka nerovnosti u dvojic odhadu a měření, a výsledná fidelity je správně/dvojic.

A B C D
E 8 4 2 1
M 7 3 4 2
 • E(A) > E(B); M(A) > M(B) ✔
 • E(A) > E(C); M(A) > M(C) ✔
 • E(A) > E(D); M(A) > M(D) ✔
 • E(B) > E(C); M(B) < M(C) ✘
 • E(B) > E(D); M(B) > M(D) ✔
 • E(C) > E(D); M(C) > M(D) ✔

5/6 = 83 %

Struktury

AND OR Struktura
Fixní Programovatelné ROM
Programovatelné Programovatelné PLA
Programovatelné Fixní PAL

Amdahlův zákon

Speedup = (sekvenční + paralelizovatelné) / (sekvenční + (paralelizovatelné / stupeň urychlení))

40 % operací se podařilo urychlit dvojnásobně: 1 / (0,6 + (0,4/2)) = 1 / 0,8 = 1,25

1)
Je to složitější, ale u zkoušek to stačilo :-D
2)
V zadání může být něco jiného!
3)
Musí se počkat na nejpomalejší člen
4)
Jen jednou, protože nejsou paralelně
/var/www/wiki/data/pages/pitel/hsc/tahak.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1