Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:hsc:projekt

Hardware/Software Codesign, 2010, Bc. Jan Kaláb, xkalab00

projekt.zip

SW implementace 0/4
HW akcel. implementace 7/7
Fitkit simulace 4/4
Fitkit přípravek 5/5
Zpráva 4/5

Tabulka a graf výsledků analýzy algoritmu

Průměrné hodnoty z 10 měření.

median_quick system_input processing rle_komprese system_output
77,13 % 18,47 % 2,73 % 1,49 % 0,43 %

<html><img src=„http://chart.apis.google.com/chart? chxl=1:|median_quick|system_input|processing|rle_komprese|system_output &chs=600×200 &chbh=a &chxt=y,x &cht=bvg &chd=t:77.13,18.47,2.73,1.49,0.43 &chco=8CACBB“ alt=„gprof“/></html>

Průměrná doba zpracování obrazu pro obě vytvořené implementace systému

1 pixel px/s 320×200 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1600×1200
SW 15456 ns, 7728 cyklů 64433 1 fps 0,2 fps 0,13 fps 0,082 fps 0,05 fps 0,033 fps
HW 400 ns1), 200 cyklů 2500000 39 fps 8 fps 5,2 fps 3,2 fps 1,9 fps 1,3 fps

Tabulka a graf zachycující dobu potřebnou pro zpracování jednoho bodu v různých rozlišeních

320×200 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1600×1200
5 fps 3125 ns 651 ns 417 ns 254 ns 153 ns 104 ns

<html><img src=„http://chart.apis.google.com/chart ?chs=600×200 &cht=lxy &chxt=x,y &chxp=0,64000,307200,480000,786432,1310720,1920000 &chxr=0,64000,1920000|1,0,3125 &chxl=0:|320×200|640×480|800×600|1024×768|1280×1024|1600×1200 &chco=DEE7EC,000000,000000 &chds=64000,1920000,0,3125 &chm=o,8CACBB,0,,5 &chd=t:64000,307200,480000,786432,1310720,1920000|3125,651,417,254,153,104|-1|400,400“/></html>

Softwarová implementace je tak pomalá, že by „utekla“ z grafu, proto v něm není uvedena.

Využitá plocha na čipu

Bylo zaplněno 522 z 768 sliců, což je 67 %.

Shrnutí

  • Softwarová implementace na procesoru PicoBlaze se ukázala jako velice pomalá.
  • Nejvíce cyklů zabíral výpočet mediánu.
  • Jeho hardwarovou implementací bylo dosaženo téměř čtyřicetinásobného zrychlení.
  • Rychlost hardwarové implementace postačuje na filtraci obrazu o rozlišení 800×600 při 5 snímcích za vteřinu, čímž byly splněny požadavky na systém.
1)
Průměr z 10 pixelů.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/hsc/projekt.txt · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 autor: 127.0.0.1