Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:ui

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pitel:isz:ui [03. 07. 2012, 13.53:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Principy grafických uživatelských rozhraní ======
 +Materiály:
 +01_itu_introduction (téměř celé),
 +03_itu_dialog (okrajově)
  
 +===== Komunikační kanály =====
 +Komunikačními kanály jsou způsoby komunikace člověka a stroje. Takže vlastně všechny možné periferní zařízení. Obrazovka, klávesnice,​ myš, tiskárna, reproduktory... Všechny jsou založené na lidských smyslech -- zrak, hmat, sluch, chuť a čich (ty poslední dva zatím nenašly uplatnění).
 +
 +FIXME Co víc k tomu říct?
 +
 +===== Mody komunikace =====
 +Jsou dva základní typ módů komunikace PC--uživatel:​
 +  * Aktivní: uživatel určuje aktivně práci počítače
 +  * Pasivní: počítač v klíčových momentech vznese dotaz a uživatel odpovídá
 +
 +Mód komunikačního rozhraní je tedy stav, kdy počítač reaguje jedinečným způsobem na vstupy od uživatele. Střídání více módů je obvykle nepřehledné,​ proto by se každá aplikace měla snažit módy příliš často aktivně neměnit.
 +
 +==== Aktivní komunikace ====
 +Rozhraní používající aktivní komunikaci je například panel nástrojů v malování. Uživatel sám vybírá nástroj když se mu chce a pak následně uživatel sám určuje, kam se bude kreslit. Práce v příkazové řádce je aktivní: uživatel se rozhoduje, co napíše, jakou dávku spustí.
 +
 +==== Pasivní komunikace ====
 +Pasivní komunikací se myslí stav, kdy počítač vznese dotaz a uživatel na něj odpovídá. Toho lze v GUI dosáhnout například dialogovými boxy.
 +
 +Dialogové boxy se dělí na
 +  * modální (modal) -- prioritní v aplikaci, uživatel musí odpovědět než může pokračovat v práci
 +  * nemodální (non-modal) -- neprioritní,​ uživatel může pokračovat v práci a na dialog odpovědět později
 +  * systémově modální (system-modal) -- mají prioritu nad aplikacemi (např. ve woknech "​vypnout"​ otevře systémově modální dialog)
 +
 +Jak se implementuje modalita?
 +  * Při "​spuštění"​ "​modálního"​ boxu se modality dosahuje tím, že se zabrání průchodu zpráv od uživatele do "​níže položených oken" v hierarchii oken. Pro přehlednost někdy zbytek aplikace "​zašedne"​.
 +
 +U příkazové řádky je ukázkou pasivní komunikace například dotaz "​opravdu si přejete smazat soubor? Y/N".
 +
 +===== Systémy řízené událostmi =====
 +[[wp>​Event-driven programming]]
 +
 +Je to v podstatě základní princip práce s GUI. Obecně jde o to, že je tok programu řízen různými událostmi (vstupy ze senzorů, kliknutí myší, tisknutí klávesy). V programu existuje nějaký naslouchač (listener, nekonečná smyčka), který čeká na přijmutí události. Po jejím přijmutí provede nějakou akci. U hardwaru je obdobně funguje systém přerušení. ​
 +
 +===== Standardní prvky rozhraní =====
 +[[wp>GUI widget|{{ http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​d/​d5/​Widgets.png |Standardní prvky rozhraní}}]]
 +
 +Okna, dialogboxy a dialogy
 +
 +Dialogový box "je stavebnice"​
 +  * Obsahuje stavební prvky
 +  * Prvky jsou vesměs okny
 +  * Někdy nejsou okny
 +
 +Typy prvků
 +  * Tlačítko (button)
 +  * Nápis a editační řádek (label, edit box)
 +  * Rádiová tlačítka (radio button(s))
 +  * Zatrhávátko (check box)
 +  * Seznam (list box)
 +  * Seznam s řádkem (combo box)
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/ui.txt · Poslední úprava: 03. 07. 2012, 13.53:44 (upraveno mimo DokuWiki)