Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pitel:isz:start [19. 06. 2015, 15.03:25]
pitel dobrovolnici
pitel:isz:start [19. 06. 2015, 15.03:38] (aktuální)
pitel dobrovolnici
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Státní závěrečná zkouška ======
 +<note tip>​Hledají se dobrovolníci na údržbu této sekce. Hlaste se na [[[email protected]]]</​note>​
  
 +[[http://​www.fit.vutbr.cz/​info/​rd/​2009/​rd42-091217.pdf|Rozhodnutí děkana FIT č. 42/2009: Témata pro ústní část státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií VUT v Brně pro akademický rok 2009/​2010]]\\
 +[[http://​www.fit.vutbr.cz/​news/​studinfo/​2010/​msg00040.html|[Studinfo] Informace ke státním závěrečným zkouškám]]
 +
 +  - [[polovodicove_prvky]] (dioda, bipolární a unipolární tranzistor ve spínacím režimu, realizace logických členů NAND a NOR v technologii CMOS).
 +  - [[kombinacni_obvody]] (multiplexor,​ demultiplexor,​ kodér, dekodér, binární sčítačka).
 +  - [[sekvencni_obvody]] (klopné obvody, čítače, registry, stavové automaty – reprezentace a implementace).
 +  - [[pameti]] (typy a principy pamětí, princip lokality, organizace rychlé vyrovnávací paměti).
 +  - [[Vestavěné systémy]] (mikrokontrolér,​ periferie, rozhraní, převodníky)
 +  - [[Principy řízení a připojování periferních zařízení]] (přerušení,​ programová obsluha, přímý přístup do paměti, sběrnice).
 +  - [[Princip činnosti počítače]] (řetězené zpracování instrukcí, RISC, CISC)
 +  - [[minimalizace]] (algebraické metody, Karnaughova mapa, Quine McCluskey).
 +  - [[binary]] (doplňkové kódy, sčítání,​ odčítání,​ násobení, pevná a plovoucí řádová čárka, standard IEEE 754).
 +  - [[Principy VHDL]] (entita, architektura,​ proces, příklady kombinačních a sekvenčních obvodů).
 +  - [[rasterizace]]:​ úseček, kružnic a křivek.
 +  - [[3d]]
 +  - [[ui]] (komunikační kanály, mody komunikace, systémy řízené událostmi, standardní prvky rozhraní).
 +  - [[Spektrální analýza spojitých a diskrétních signálů.]]
 +  - [[Číslicové filtry]] (diferenční rovnice, impulsní odezva, přenosová funkce, frekvenční charakteristika).
 +  - [[mnoziny]]
 +  - [[funkce vice promennych]]
 +  - [[ciselne_soustavy]]
 +  - [[boolean]]
 +  - [[regularni_jazyky]] (konečné automaty, regulární výrazy).
 +  - [[bezkontextove_jazyky]] (zásobníkové automaty, bezkontextové gramatiky).
 +  - [[prekladac]] (lexikální analýza, deterministická syntaktická analýza a generování kódu).
 +  - [[Numerické metody a matematická pravděpodobnost]] (numerické řešení algebraických a obyčejných diferenciálních rovnic, rozložení pravděpodobnosti,​ generování pseudonáhodných čísel).
 +  - [[ai]] (prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, metody hraní her).
 +  - [[Principy modelování a simulace systémů]] (systémy, modely, simulace, algoritmy řízení simulace).
 +  - [[datove_ridici_struktury]]
 +  - [[vyhledavani_razeni]]
 +  - [[html_javascript]] (z pohledu návrhu webových stránek).
 +  - [[Hodnocení složitosti algoritmů]] (paměťová a časová složitost, asymptotická časová složitost, určování časové složitosti).
 +  - [[Životní cyklus softwaru]] (charakteristika etap a základních modelů).
 +  - [[Jazyk UML.]]
 +  - [[Konceptuální modelování a návrh relační databáze.]]
 +  - [[sql]]
 +  - [[Principy a struktury správy souborů a správy paměti.]]
 +  - [[Plánování a synchronizace procesů, transakce.]]
 +  - [[oop]] (základní koncepty, třídně a prototypově orientované jazyky, OO přístup k tvorbě SW).
 +  - [[asembler]] (činnost počítače,​ strojový jazyk, symbolický jazyk, asembler).
 +  - [[Služby aplikační vrstvy]] (email, DNS, IP telefonie, správa SNMP, Netflow).
 +  - [[TCP/IP komunikace]] (model klient-server,​ protokoly TCP, UDP a IP, řízení a správa toku TCP).
 +  - [[Směrování a filtrování dat v Internetu]] (algoritmy Link-state a Distance-vector,​ RIP, OSPF, klasifikace paketů a filtrování,​ firewally).
 +
 +http://​valec.net/​~sabe/​ISZ/​ (update 7. 6. 2010)
 +
 +<note tip>Pre export do XHTML bez hlaviciek a pod, pridat za url ''?​do=export_xhtml'',​ tj napr.: http://​www.stud.fit.vutbr.cz/​~xkalab00/​isz:​polovodicove_prvky?​do=export_xhtml,​ potom prevod z xhtml do pdf na stranke http://​www.pdfonfly.com (robi najkrajsie pdf a snad aj najcitatelnejsie na mobiloch).</​note>​
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/start.txt · Poslední úprava: 19. 06. 2015, 15.03:38 autor: pitel