Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:pameti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pitel:isz:pameti [03. 07. 2012, 13.53:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Hierarchie paměti v počítači ======
 +===== Typy a principy pamětí =====
 +==== Polovodičové ====
 +CMOS, používané jako registry procesoru, RAM, flashky, SSD, atd.
  
 +=== SRAM ===
 +Statická paměť -- nemusí se obnovovat, jde o registry, cache u procesoru. Z klopáku!
 +
 +=== DRAM ===
 +Dynamická -- musí se pravidelně obnovovat. Jsou z kondenzátorů, které (fyzika!) náboj ztrácí.
 +
 +
 +==== Magnetické ====
 +Používají se u pevných disků, pásek a disket. Bit je uložen jako orientace magnetických pólů.
 +
 +Jako médium většinou slouží rotující kotouč potažený magnetickou vrstvou, nad ním je čtecí / zapisovací hlavička. Kotoučů může být i více, říká se jim //plotny//. Plotny jsou rozděleny do soustředných kružnic kterým se říka //stopy// nebo //cylindry//. Stopy jsou pak rozdělené a stejně dlouhé úseky((tzn. čím blíže ke středu, tím méně se jich tam vleze)) kterým se říká //sektory//. Dnes se ale používá LBA((**L**ogical **B**lock **A**ddressing)) adresování, které pouze tyto tři hodnoty linearizuje. Rychlost přístupu k datům tedy závidí na době za jakou se hlavička dostane nad požadovanou stopu a na době než se k ní dotočí požadovaný sektor. Zvýšení kapacity disků vyžaduje zvýšení hustoty zápisu. Toho se dosáhne zlepšováním výrobních technologií, nebo vymyšlením a použitím nových technik (kolmý zápis).
 +
 +==== Optické ====
 +CD, DVD, Blu-ray. Laser se od disku buď odrazí, nebo se rozptýlí.
 +===== Princip lokality =====
 +Čím blíže je paměť procesoru, tím musí být rychlejší, čímž je ale zároveň dražší (cena za jednotku paměti) a tudíž menší.
 +  - Registry procesoru (klopáky)
 +  - Cache (klopáky)
 +  - RAM (kondíky)
 +  - Pevný disk (magnetické pole - FIXME dodělat!)
 +  - CD/DVD ((Ale má menší kapacitu než pevné disky))
 +
 +===== Organizace rychlé vyrovnávací paměti =====
 +FIXME - nekam pridat VYPADKY
 +
 +===== Shrnutí (na co nezapomenout) =====
 +  * různé typy pamětí podle účelu a ceny
 +  * polovodičové (RAM, flash, SSD)
 +  * RAM: SRAM (klopné obvody), DRAM (kondenzátory)
 +  * magnetické paměti: stopy, cylindry; používají LBA
 +  * optické paměti: ROM nebo přepisovatelné
 +  * princip lokality: čím blíž k cpu, tím rychlejší, dražší, menší
 +  * registry + cache - SRAM; RAM - DRAM; pevný disk - magnetický
 +  * organizace RVP (rychlá vyrovnávací paměť) - několik úrovní (L1, L2, L3), v nich je aktuálně používaný kus RAM (tj. stránky)
 +
 +==== Co je třeba vědět kdyby se zeptali ====
 +  * DRAM se musí pravidelně obnovovat, protože kondenzátory ztrácejí náboj (stará se o to zřejmě řadič, nemusí to řešit programátor)
 +  * pevné disky mají přístupovou a vybavovací dobu
 +  * RVP má cache hit (když hledaná adresa je v RVP) a miss (když je potřeba hledat ve vzdálenější, tj. L1->L2->L3->RAM, a nahrát ji do bližší)
 +  * když se adresa nenajde v RAM, jedná se o výpadek stránky, který řeší OS, víc v otázce č. 34
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/pameti.txt · Poslední úprava: 03. 07. 2012, 13.53:44 (upraveno mimo DokuWiki)