Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:konceptualni_modelovani_a_navrh_relacni_databaze

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pitel:isz:konceptualni_modelovani_a_navrh_relacni_databaze [03. 07. 2012, 13.53:45] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Konceptuální modelování a návrh relační databáze ====== 
 +Nestihne se, takže aspoň shrnutí. 
 +===== Shrnutí ===== 
 +  * tři fáze návrhu databáze: (požadavaky) => konceptuální návrh => (ER diagram) => logický návrh => (logické schéma, tabulky) => fyzický návrh => (fyzické schéma, realizace) 
 +  * entitní množina (//​klienti//​) vs. entita (//​konkrétní klient číslo 123//) 
 +  * atribut (//​vlastnsot entity//) vs. doména atributu (//obor hodnot atributu//​) 
 +  * vztah (//klient 123 __vlastní__ účet 456//) vs. vztahová množina (//klienti __vlastní__ účty//) 
 +  * typy atributů: jednoduchý vs složený, jedno vs vícehodnotový,​ odvozený, umožňující NULL 
 +  * parametry vztahů: název vztahové množiny, role, členství..kardinalita 
 +  * vztahové množiny: unární, duální, ternární 
 +  * generalizace,​ specializace 
 +  * logický návrh: omezení vazeb, odstranění redundance 
 +  * normalizace:​ např. převod přímé M:N vazby na mezitabulku
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/konceptualni_modelovani_a_navrh_relacni_databaze.txt · Poslední úprava: 03. 07. 2012, 13.53:45 (upraveno mimo DokuWiki)