Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:isz:html_javascript

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pitel:isz:html_javascript [03. 07. 2012, 13.53:45] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== HTML a Javascript ====== 
 +===== HTML ===== 
 +  * Značkovací jazyk z rodiny SGML pro popis dokumentů. 
 +  * Značky (tagy) jsou párové (''<​a></​a>''​) nebo nepárové (''<​img>''​). 
 +  * HTML4 -- Popis celého dokument včetně vzhledu, zastaralé. 
 +  * XHTML -- Přiblížení XML, striktnější,​ odpadly některé formátovací značky(''<​center>'',​ ''<​u>'',​ ''<​font>'',​ ...), vzhled dokumentu pomocí CSS, součásný standard. 
 +  * HTML5 -- Přibyly značky pro sémantické rozdělění dokumentu (''<​header>'',​ ''<​article>'',​ ''<​section>'',​ ''<​footer>'',​ ...) a značky pro video a zvuk pomocí Ogg. Zároveň s HTML5 přichází i CSS3. V moderních prohlížečích začíná být použitelné. 
 +  * O standardizaci se stará W3C, avšak jsou rozdíly v prohlížečích (především IE). 
 +  * Dokument má stromovou strukturu, tzv. DOM. S DOMem lze dynamicky pracovat pomocí Javasriptu. 
 +===== Javascript ===== 
 +  * Přesněji ECMAScript, s Javou nemá nic společnáho. 
 +  * Prototypově orientovaný. 
 +  * Provádí se na straně klienta. 
 +  * Slouží k přidání interkativity a dynamiky do stránek. 
 +  * Před 5 lety převládal názor, že je zbytečný, ale s příchodem webových aplikací (GMail) se ukázal jako velice užitečný. 
 +  * Existuje celá řada knihoven, které práci s ním usnadňují. (jQuery, Prototype, Moo tools, ...). Především práce s DOMem a AJAXem. 
 +  * AJAX -- slouží pro komunikaci se serverem bez nutnosti reloadu stránky. Asynchroní v důsledku znamená že komunikace neblokuje prohlížeč a zatímco se jeden požadavek zpracovává,​ je možné odeslat další.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/isz/html_javascript.txt · Poslední úprava: 03. 07. 2012, 13.53:45 (upraveno mimo DokuWiki)