Kalábovi

Kalábovic wikina

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:inc:fitkit

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pitel:inc:fitkit [03. 07. 2012, 13.53:43] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== FITkit v Linuxu ======
 +Tento návod upravuje [[http://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/docs/navody/20060219linux.html|oficiální návod]] (aneb co je třeba změnit, aby to jelo).
  
 +Testováno s Ubuntu 7.10 a Gentoo 2007.0 r1.
 +
 +===== Připojení FITkitu =====
 +Zde jsem se nesetkal s žádným problémem, moderní jádra většinou mají potřebné moduly v sobě.
 +
 +''dmesg'':
 +  usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
 +  usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
 +  usbcore: registered new interface driver usbserial
 +  /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
 +  usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
 +  /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
 +  /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
 +  ftdi_sio 2-3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
 +  /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT2232C
 +  usb 2-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
 +  ftdi_sio 2-3:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
 +  /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT2232C
 +  usb 2-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
 +  usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
 +  /build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
 +
 +<note important>Pokud se Vám FITkit neustále odpojuje a připojuje, potřebuje přídavné napájení.</note>
 +
 +===== ISE WebPACK =====
 +Postupujte podle [[http://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/docs/navody/20060219linux.html|oficiálního návodu]].
 +  *Jediné, co musíte nainstalovat je //Design Environment Tools// a //Virtex2/Virtex2P/**Spartan3**/spartan3E//.
 +  *Na symlink se vykašlete, viz následující bod.
 +  *Upravde si .bashrc asi takto:<code bash>PATH=dolarPATH:/kam/jste/to/nainstalovali/bin/lin
 +export LD_LIBRARY_PATH=dolarLD_LIBRARY_PATH:/kam/jste/to/nainstalovali/bin/lin
 +export XILINX=/kam/jste/to/nainstalovali/</code>
 +<note>Text ''dolar'' samozřejmě nahraďte znakem $, DokuWiki to kdoví proč nahrazuje obsahem skutečné systémové proměnné.</note>
 +
 +===== MSPGCC =====
 +FIXME ''flash.c:(.text+0xbfc): undefined reference to `__mulsi3'''
 +
 +Vymyslel [[http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xfilom00/index.php?show=FITKit%20v%20Linuxu|Lojza]].
 +
 +Před zahájením kompilace se obrňte pevnými nervy, dostatkem času a znalostí Linuxu.
 +
 +
 +==== binutils ====
 +  -Stáhněte [[ftp://sources.redhat.com/pub/binutils/snapshots/binutils.tar.bz2|binutils.tar.bz2]]
 +  -<code bash>
 +tar xjvf binutils.tar.bz2
 +cd binutils-2.18.50 #Číslo verze se může lišit
 +./configure --target=msp430 --prefix=/opt/msp430
 +make
 +sudo make install
 +</code>
 +  -V ''.bashrc'' přidejte ''/opt/msp430/bin'' do ''PATH''
 +
 +==== gcc ====
 +  -Stáhněte {{gcc-3.3.6-lojza.tar.gz}}
 +  -<code bash>
 +tar xvzf gcc-3.3.6-lojza.tar.gz
 +cd gcc-3.3.6
 +./configure --target=msp430 --prefix=/opt/msp430 --enable-languages=c
 +make
 +sudo make install
 +</code>
 +
 +
 +
 +==== msp430-libc ====
 +  -{{msp430-libc-lojza.tar.gz}}
 +  -<code bash>
 +tar xvzf msp430-libc-lojza.tar.gz
 +cd msp430-libc/src
 +make #Pro jinou cestu než /opt/msp430 změňte Makefile
 +sudo make install
 +</code>
 +  -V ''.bashrc'' přidejte ''/opt/msp430/lib'' do ''LD_LIBRARY_PATH''
 +
 +
 +===== Makefily =====
 +Stáhněte si [[http://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/snapshot/FITkit.zip|snapshot svn repozitáře]] a rozbalte jej.
 +
 +FIXME Rozjet svn...
 +
 +V souboru ''base/Makefile.fpga.inc'' upravte
 +<code bash>ECHOCMD ?= @echo</code>
 +na
 +<code bash>ECHOCMD ?= echo</code>
 +
 +===== Překlad VHDL =====
 +Vlezte do adresáře ''apps/testled/top'' a napište ''make''. Mělo by to na obrazovku začít vypisovat spoustu informací a po čase skončit bez errorů (warningy ignorujte) a v adresáři by se měla objevit spousta ''output*'' souborů.
/var/www/wiki/data/pages/pitel/inc/fitkit.txt · Poslední úprava: 03. 07. 2012, 13.53:43 (upraveno mimo DokuWiki)